Kosten & vergoeding verwijzers

Kosten en vergoeding

De diagnostiek bij GGZ Wijzer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw cliënt dient wel rekening te houden met het wettelijke eigen risico van € 385,- (niveau januari 2020) (of het bedrag eigen risico dat in de verzekeringspolis van uw cliënt staat).

De cliënt kan kiezen voor optie 1 of optie 2.

Optie 1: Betalen in drie termijnen

De client betaalt in 3 delen de totale behandeling:

a. 1/3 bij de start van de behandeling. De client ontvangt een factuur hiervoor.

b. 1/3 op het moment dat 1/3 van de behandeling is afgerond. De client ontvangt een factuur hiervoor.

c. 1/3 op het moment dat 2/3 van de behandeling is afgerond.  De client ontvangt een factuur hiervoor.

De betalingstermijn bedraagt per factuur 10 dagen.

Na afsluiting van de behandeling wordt een overzicht van de kosten opgemaakt waaruit blijkt of de client eventueel nog een deel moet betalen, of een deel terugontvangt (bijvoorbeeld indien  de behandeling voortijdig wordt afgebroken). Bij terugbetalen ontvangt de client een credit factuur.

Een betalingsregeling treffen
Soms komt direct, of in termijnen betalen even niet uit. Daar hebben we ook een oplossing voor: het afsluiten van een persoonlijke lening via onze samenwerkingspartner I-Finance. Vervolgens betaalt de client in drie termijnen, zoals hierboven staat beschreven.

De leningsaanvraag wordt beoordeeld door I-Finance. Zie de site van I-Finance.

Optie 2: Betalen per sessie

Het is ook mogelijk direct na iedere sessie te betalen. Hiervoor stuurt GGZ Wijzer een factuur met een betalingstermijn van 5 dagen. Dit heeft voor GGZ Wijzer natuurlijk meer werk en dus meer administratieve kosten. Daarom worden deze doorberekend. De additionele administratiekosten zijn 5% van de factuurwaarde.

De facturen worden digitaal aangeleverd en kunnen gemakkelijk worden ingevoerd in het declaratiesysteem van de ziektekostenverzekeraar.