Verwijsbrief

Verwijsbrief

De minimale vereisten voor de verwijsbrief zijn:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB code van de verwijzer
  • BIG registratie code van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan.
  • Eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-5 code of op een andere manier), aangevuld met de primaire hulpvraag
  • Aangeven dat er verwezen wordt naar Specialistische GGZ voor behandeling
  • Handtekening van de verwijzer (en eventueel praktijk stempel)